De 16 lydfiler, du finder her, hører til bogen Havanna Z V Frandsen: ’Den hellige gral og det indre mord/Profeten og Lillemor/Pippip fra Perle-mor’ Forlaget REX. At der er 15 forskellige filer indikerer formodentlig noget om frekvenser på 15 esoteriske stråleenergier. Første gang du hører dem, skal du aflytte dem i den rækkefølge, de står i, for at få Opdriften og Fremdriften. Spol ikke frem under aflytning. Du henter dit eget sjælsstof, når jeg er tavs. Filen er gjort tilgængelig fra 12.01.20 kl. 18.00, tidspunktet for paradigmeskiftet. God fornøjelse i dybet og hold dig til livlinen.❤

 

Forår 2018

 

Sommer 2019

 

25-10-2019

 

25-10-2019

 

6-11-2019

 

6-11-2019

 

13-11-2019

 

19-11-2019

 

26-11-2019

 

26-11-2019

 

26-11-2019

 

5-12-2019

 

9-12-2019

 

12-12-2019

 

17-12-2019

 

Forår 2018